Anasayfa » Gençler ne yapıyor?

Bu gönderiyi paylaş

Genel

Gençler ne yapıyor?

Merhaba ,bugün konumuz gençler 🙂

Gençler ne yapıyor?

Grafikte 2 gelişen ekonomi ,3 gelişmekte olan ekonomiler kategorisinde olan ABD,Almanya,Türkiye ,Polonya ve Arjantin ülkelerinin eğitimde ve/veya istihdamda olmayan toplam genç nüfusu verilmektedir.

2010-2020 yılları arasında ilgili ülkeler incelendiğinde ;

*ABD de bu oran 2010 yılında %19.87 iken 2020 yılında %17.87 oranındadır. ABD’ de bu oran 2019 yılında %13.09 ile en düşük  seviyesinde iken 2020 yılında %17.88’e yükselmesi pandemi sürecinin ABD’de yaşayan gençler açısından olumsuz sonuçlar doğurduğu görülmektedir.

*Bir diğer gelişen ekonomi olarak Almanya incelendiğinde 2010 yılında bu oran %8.3 iken ,2019 yılında %5.66 seviyesindedir. 2020 yılının verileri World Bank sitesine yüklenmediğinden pandeminin Almanya genç nüfusunu bu anlamda nasıl etkilediği bilinmemektedir.

Almanya’nın ilgili yıllar içerisinde uygulamış olduğu politikalar ile genç nüfusun büyük çoğunluğu eğitimde ve istihdamda değerlendirdiği gözlemlenmektedir.

*Polonya için veriler incelendiğinde;

2010 yılında bu oran %10.77 iken 2019 yılında %8.13 seviyesine gerilemiştir.Geçen zaman aralığında Polonya hükümeti uygulamış olduğu politikalar ile gen nüfusun yaklaşık %2 oranını eğitime ve/veya istihdama kazandırmıştır.2020 yılı verisi bilinmediğinden pandemi etkisi hakkında bir değerlendirme yapılamamaktadır.

*Arjantin için veriler incelendiğinde ;

2010 yılında bu oran Arjantin’de %19.46 seviyesinde iken 2019 yılında %19.23 seviyesindedir. 2015-2016 yılları arasında bir veri paylaşımı yapılmadığından geri kalan diğer yılında ortalama %19 civarında seyretmektedir. Gelişmekte olan ekonomi kategorisinde olan Arjantin 2010-2019 yılları arasında genç nüfusun önemli bir kısmına öncelikle bireysel gelişme ortamı sunmamıştır/sunamamıştır.

*Bir diğer  gelişmekte olan ülke kategorisinde olan Türkiye için veriler incelendğinde;

2010 yılında %32.29 seviyesinde olan bu oran , 2019 yılına gelindiğinde %26.02 seviyesine gerilemiştir.  Sahip olduğu genç nüfusun büyük bir kısmını eğitimde ve/veya istihdamda değerlendiremeyen Türkiye için sürdürülebilir ekonomik büyüme mümkün değildir.

Sonuç olarak insan hayatının en verimli olduğu 16-25 yaş aralığı bireylerin hem kendileri için hem yaşadığı toplum/ülke  için sürekli olarak çalışma-üretme-gelişme döngüsünde olmaları gerekir.

Karar vericiler genç nüfustan  maksimum verim elde etmek üzere politikalar geliştirmelidirler.Öncelikli olarak eğitimde eşitsizliğin önüne geçilmesi gerekmektedir.Gençlerin erken dönemde becerileri keşfedilerek ilgili olduğu alanlara yönlendirilmeleri gerekir.Yani toplumun her kesiminde gerekli duyulan rehberlik  hizmeti sunulmalıdır.Teknik ve mesleki liseler geliştirilerek donanımlı emek gücü yetiştirilmelidir.

Eğitimde ve/veya istihdamda değerlendiremediğimiz her genç gelecekte sosyal sorunlara, ekonomik sorunlara sebebiyet verecektir. Tüm ülkeler gerekli politikaları uygulayarak, bu oranı en aza indirmeyi hedeflemelilerdir.

Sağlıkla kalın 🙂

Twitter adresime burdan ulaşabilirsiniz.

Bu gönderiyi paylaş

Yorum Yaz

Araç çubuğuna atla