Anasayfa » Ortadoğu’dan Çıkış – Sondan önce

Bu gönderiyi paylaş

Genel

Ortadoğu’dan Çıkış – Sondan önce

  • Tüysüz maymun, ait olduğu Güneş Sistemi gibi kuvvetler arası diyalektiğin kesişim noktaları olan ortak kuvvet merkezlerinin esaretinde kendi kaotik örüntüsüne sürükleniyor.

İnsan olarak (birbirini kollayarak) nasıl yaşanır (kozmik uygarlık) henüz bilinemezken artık hayvan olarak yaşamak da mümkün olmadığı için geriye bütün bu yıkımların nedeni olarak tüysüz maymunun bir türlü içinden söküp atamadığı hayvan gibi (birbirini avlayarak) yaşama tutkusu kalıyor.

Tarihsel deneyimlere bakılırsa aşağılık kompleksini yoz bencillikle harmanlayan koşullar yaygınlaştıkça kuvvet merkezleri birer ikişer meczupların eline geçer.

İşleyen çöküşün diyalektiğidir, meczuplar yükselirken sağduyu irtifa kaybeder.

En yalın hâli ile Nazi Almanya’sında görüldüğü üzere meczupluk bir yolunu bulur da meczup meczubu bir muteber kılarsa tarih sahnesi olduğu gibi çöküşün diyalektiğine kalır.

En sarih hâli ile Hitler’de görüldüğü üzere meczup doyamaz, meczup duramaz ve meczup kendini her şeyin üstünde görür, hastalıklı egosuna mastürbasyon yaşatabilmek için çoluk çocuk dahil meczubun kurban edemeyeceği hiçbir değer olamaz.

  • Yapabilme kudretine sahip olamayınca yaptığını sanarak yapabileceğin tek şey yapıyormuş gibi yapmaktır.

Başka bir öğrenme yöntemi olmadığı için yapıyormuş gibi yapmak (oynamak) özellikle memeli yavruları açısından hayati önemdedir.

Tüysüz maymun birçok kaliteyi başarabiliyorsa da siyaset henüz onlardan biri değil.

Evrimsel öğrenme sürecinde işleyen şu meşhur -Marks’ın metafizikten arındırdığı- Hegel diyalektiğidir.

Önce yıkıcı fenomenler (zehir) ıstıraplar yaşatarak ihtiyaç hissi yaratır, sonra o ihtiyacı karşılayabilme motivasyonuyla yeni ve yüksek kurallar (panzehir) geliştirilir.

Tarihsellik, sürü yaşamından çıkmayı başaran tüysüz maymunun siyasetçilik oynayarak kozmik uygarlığı öğrenme sürecidir.

  • Bir oyunu büyük çocukların oynaması başkadır, küçük çocukların oynaması başka.

Batılı ülkelere oranla Türkiye siyasetçilik oyununu küçük çocuklar seviyesinin bile altına kaka mama düzeyine düşürdü.

Türkiye özgülünde seçimleri adeta değil düpedüz meydan muharebesinin sonuçlarını yaşatacak ilkellikte bir saçmalığa dönüştürmek, birbirine hayvanca hükmetmeye çalışırken liberal meczuplara av olmaktan başka kimseye bir çıkar sağlayamaz.

Marksist bağnazlığın geriletici etkisi ötesinde işin esası evrimsel yetersizlik yüzünden henüz örgütlü bilinç (gerçek enternasyonal) kurumlaşamadığı için tarihin bu durağında hem kantitatif veri elde etme algoritması ve hem de yatırım ve tüketim aracı olarak hayat bilgisinin ağırlık merkezi en kıymetli nimet olan parayı skor tabelasına indirgeyip sırf sayı yapabilmek uğruna dünyaya yapmadığını bırakmayan liberal meczupların genelde ve özellikle yerelde ne çeşit felaketlere sebep olacağı öngörülemez; ama hukuk kavramının hükmünde boyunduruğa vurulmazlarsa Dünyayı patlatana kadar durmayacaklar, o kesin.

  • Her şeyin birbiriyle alışveriş hâlinde olduğu kozmosta birimsel olmayan bir şey olmadığı için matematik işlemi olmayan bir şey de olamaz ve her matematik işlemi tikel görecelik perspektifinde -örneğin et yiyici açısından her başarısız av yanlış matematik işlemi iken belli aralıklarla doğru matematik işlemini (avlanmayı) başarmanın yaşamsal zorunluluk olması gibi- yanlış ve doğru sınıflamalarına ayrılır.

Sosyal yapının gerek duyduğu bütün matematik işlemlerinin doğru olabilmesi için hepsinden önce doğru olması gereken ilk esas matematik işlemi var ki -ne yapılması gerektiğini bilirsen niye olmayacağını da bilirsin- şu sıralar CHP’nin yedi yirmi dört yana yakıla en çok şikâyet ettiği yargı sistemi, yönetici bürokrasi ve kolluk kuvvetlerinden oluşan devletin sacayağı, iktidarı ele geçirenlerin devletsel suçlar işleyebilmesi için durduk yere aleti olmaya razı gelmez,  karşılığında maddi ve sapkın çeşitli çıkarlar sağlamak için görevi kötüye kullanma ayrıcalığını kazanır.

Sorun yönetmek için kullandığın araç ezici çoğunluğuyla meczuplardan müteşekkil yanlış matematik işlemi olunca, cerrahın kir pas içindeki aletlerle ameliyat yapması gibi sorunları ölümüne azdırmaktan başka bir sonuç üretemez.

Örneğin terörle mücadele etsin diye göndersen Kürt ile teröristi ayırt edebilecek yetkinliği gösteremez ve görev örtüsü altından yoz bencilliğin pençesindeki aşağılık kompleksini doyurabilmek için yaptığı meczupluklarla terörist fabrikası gibi çalışarak Kürt gençlerini canından bezdirip terörist olmaya zorlar.

Askerî vesayet dönemindeki apoletli meczuplar gibi kendi korunaklı yaşam alanını vatan sanacak kadar aklını peynir ekmekle yemiş mezhepçi meczuplar yüzünden şimdi vatanın deneyimlediği gibi devlet görevlilerinin birkaç kuruşluk bir avantası uğruna bir yandan sistem, suçluları kayıran bir yapıya dönüşür ve diğer yandan ülke, dünyanın dört bir yanından sökün eyleyen tehlikeli suçlularla dolup taşar.

CHP ortaklık yaptığı İYİ Partiden kan davacı görünmemek için bir parça ikiyüzlü davranabilmesiyle ayrılıyor ancak çoğunluğu keskin Kürt milliyetçisi olan milyonlarca PKK’lının oylarını ayartmaya dönük o biraz ikiyüzlülük sıradağlar gibi geçit vermez sorunları yönetebilmenin mutlak şartı olan devletin sacayağını güncelleyip onarma sorunsalında hiçbir işe yaramaz.

Başta CHP tabanı olmak üzere muhalefetin oy kitlesi karşı konulmaz bir güçle birincisi, aşağılanmaktan fakirleşmeye yaşadığı pek çok ıstırabın intikamını ve ikincisi, önce iş ve sonra pek çok netameli konuda ayrıcalık talep edecek.

Bütün bunları yapabilmek ve daha pek çok konuda dümenine bakabilmek için bu sefer CHP ve ortakları devletin sacayağını kendi aletine dönüştürmek zorunda kalacak.

Ama tabii öyle bir pornografi kasırgası ki bu, AKP kazanmak için gerekenlerin tam tersini yaptığı halde CHP’nin siyasal kurumlaşması ucuz bir taklit olmayı aşabilecek kuvvetteki siyasal kaliteye açık yasasını işletemediği için -AKP lağımı tıkayan pislik yığınına dönüşmüş olsa bile örneğin Rusya gibi Türkiye’ye gücü yeten dış mihraklarca tezgahlanacak ani ve kapsamlı bir operasyonla olur mu olur- CHP seçimi gene kaybedebilir.

  • PKK hem devlet hem de gayrimeşru âlemde yuvalanan derin devlet ya da faşizm diye adlandırılmış Türkiye’nin meczup unsurlarına iki katmanlı hizmet sunarak farkında olmadan devleti yıkma gücündeki nifak tohumunu en başından sağlamca ekmiş oldu.

Birincisi: PKK’nın, 1980 darbesinden birkaç sene önce kurulmasına karşın işin altından CIA çıkarsa hiç şaşılmaması gereken bir hız ve örgütlenme yeteneğiyle darbeden birkaç sene sonra silahlı mücadele başlatabilecek kadar büyük bir güce ulaşması darbe sürecinde öğütülen Türkiye devrimci siyasetini ezikliğin dibine sürükleyip PKK’nın eziği durumuna düşürdü.

Etnik kan davasının alevleri devrimci siyaset alanının oksijenini soğurup tükettikçe faşist devletin buluttan nem kapmacasına tipik yanlış anlamalarından kaynaklı hışmına uğramamak için halk gerici alanlara sığınmak zorunda kaldı ve zaten bir lokma bir şey olan Türkiye’nin tek şansı Türkiye devrimci siyaseti bir daha toparlanamayacak şekilde dumura uğradı.

Ve ikincisi: PKK, cenaze töreni pornografisinin bini bir para çokça ölü veren uçsuz bucaksız bir kan davasından sıkı sıkıya bir kutsallık zırhı örülmesine bolca malzeme sağlayarak devletin içinde ve çevresinde yuvalanan meczup odakların o kutsallık zırhını kalkan yapıp her türlü yüz kızartıcı suçu işlemesine baraj patlatır gibi yol vermiş oldu.

  • Tüysüz maymunu diğer canlılardan ayıran daha akıllı olması değil, bilgiyi katmanlı biriktirebilmesidir.

Başka türlü emperyalist zorbalık mümkün olmadığı için devletten sermayeye her türlü yüksek yöneticilik gerektiren kuvvet merkezlerinin ABD desteğindeki meczuplara kalması nedeniyle Atatürk’ün mirası yarım yamalak bilgi birikimi de yitip gitti, 1980 darbesiyle birlikte it sürülerinden bir farkı kalmayan toplum o gün bugün it sürülerinin aşağılık kaderine mahkûm edildi.

  • Seleksiyon esas rutindir.

Sadece adım atması için programlanmış bir robot duvara toslasa da uçurumdan yuvarlansa da denizin dibini boylasa da… bozulana veya pili bitene kadar nasıl ki sadece adım atmaya çalışır, olageldiği gibi yönetenler hacı hacıya hac yolunda pornografisiyle mastürbasyon olmaya çalışırken ve yönetilenler cehalet banyolarıyla sefilliğine doyamazken herkes gitgide şiddetlenen meczupluk fırtınasına sadece uyum sağlamaya çalışacak; taa ki o, kimsenin hiçbir fedakârlığının hiçbir işe yaramadığı felaket günü gelene kadar.

  • Motivasyon hislerin hükmündedir.

Örneğin depreme en yoğun hazırlık deprem olduktan hemen sonra olur, çünkü felaket hissinin en kuvvetli olduğu zamandır.

Devrimcilik demek sonsuz istikamette bütün nesilleri içine alan en kapsayıcı anlamıyla yaşamayı seçmek demek zaten; bırak devrim kavramını, yaşamak olsun… yaşamak için her ne yapılacaksa çöküşün diyalektiği tamama erdikten sonra artık hayal kurmanın bile imkânsız bir hâl aldığı o felaket hissine manipülasyon uygulayıp toplumu hayat bilgisine teslim alarak ancak mümkün olacak.

Ve o gün ve bütün zamanlarda bütün mesele örgütlü bilinç kurumlaşması olacak.

Bu gönderiyi paylaş

Yorum Yaz

Araç çubuğuna atla