Anasayfa » Prof.Dr. Binhan Elif YILMAZ: Varlık Fonu’ndan Kamu Bankalarına Destekte İç Borç Riski Artıyor

Bu gönderiyi paylaş

Genel

Prof.Dr. Binhan Elif YILMAZ: Varlık Fonu’ndan Kamu Bankalarına Destekte İç Borç Riski Artıyor

 

İç borçlanmada bütçeyi finanse eden DİBS’ler ihraç edildiği gibi, bütçe finansmanı dışında ihraç edilen ikrazen özel tertip DİBS’ler de vardır. Bu DİBS’ler nakit dışıdır, dolayısıyla Hazine yeni bir nakite kavuşmaz. İkrazen özel tertip tahviller, Hazine ile bazı kamu kuruluşları arasındaki borç-alacak ilişkileri sonucu ihraç edilirler.

Türkiye Varlık Fonu, kamu bankaları ve kamu katılım bankalarına sermaye rasyoları ve likidite yapılarını güçlendirmek amacıyla toplam 51,5 milyar TL’lik sermaye desteği sağlarken, bu desteğin kaynağı, Hazine’ce ihraç edilen özel tertip DİBS’lerin bankalara satışından elde edilecek nakit olacak.

Hazine’ce ihraç edilen ikrazen özel tertip DİBS’ler kamu bankalarına satılacak ve nakit kaynak oluşturulacak. Ardından bu nakit kaynak kamu bankaları tarafından ihraç edilip, sermaye vb tahvillerin satın alınması ya da sermaye vb kredi kullandırılması amaçlarıyla kullanılacak.

Merkezi Yönetim Bütçe Kanununda kamu kurumlarının başlangıç ödeneklerinin %3’üne kadar ikrazen özel tertip DİBS ihraç edilebileceği hükmü yer alır ve Hazine ve Maliye Bakanı da bu ikrazen özel tertip DİBS’lerin kamu sermayeli bankalar ile kamu kurum ve kuruluşları arasındaki dağılımını, senetlerin vade, faiz ve diğer şartlarını belirlemeye yetkilidir. Ancak ikrazen özel tertip tahvil ihracıyla nakit dışı iç borç artar ve iç borç stoku içindeki payı yükselerek hem iç borcun yapısının değişmesine hem de kamu finansmanında risklerin ortaya çıkmasına neden olur.

Şubat 2022 itibariyle Türkiye Varlık Fonu’nun toplam nakit dışı iç borç stoku içindeki payı %91.3’e ulaşmış durumdadır. Bu pay 2020’de %85.4 ve 2019’da da %64’dü.

Ayrıca Şubat 2022’de iç borç stoku içinde nakit dışı iç borç stokunun payı %5’in üzerine çıkmıştır. Bu pay 2019’da %4,4, 2013’de ise %1’in altındaydı.

İç borç stokunda son üç yılda görülen hızlı yükseliş ile mali disiplin tehdit altındayken, bir de nakit dışı iç borçlanmaların iç borç stoku içinde artan payı kamu finansmanındaki riskleri artırmaktadır.

Prof.Dr. Binhan Elif YILMAZ

Bu gönderiyi paylaş

Yorum Yaz

Araç çubuğuna atla