Anasayfa » Karbon Emisyonu Nedir? Çeşitli sektörler üzerinde beklenen etkileri (Volkan Korkmazer)

Bu gönderiyi paylaş

Dünya Ekonomisi

Karbon Emisyonu Nedir? Çeşitli sektörler üzerinde beklenen etkileri (Volkan Korkmazer)

Karbon Emisyonu Nedir?

İklim değişikliği ve Küresel Isınmanın asıl nedeni doğal ve organik olmayan tüm enerji üretim faaliyetleri sonucu yaşam ortamına salınan Karbon Emisyonu’nun sürekli olarak artması ve yaşam alanımızın sürekli olarak ısınmasına neden olmasıdır.

Son 20 yıl içerisinde ciddi bir şekilde tüm enerji üretim faaliyetlerimiz nedeniyle doğaya ve sonuçta insanlık olarak kendimize zarar verdiğimiz kesinleşti ve farkındalığımız arttı.

İnsanoğlu’nun tüm yaşam faaliyetlerinden yapılı çevreden, binalardan, ulaşım – inşaat – ticaret ve sanayi faaliyetlerine kullandığı tüm mekanik ve veya elektronik cihazlar – araçlara kadar neredeyse temas ettiğimiz her şeyden kaynaklanan CO2 emisyon salınımı hakkında ne kadar farkındalığımız var? Gelecek ekonomiyi nasıl etkilemesi bekleniyor?

Veri kaynağına bağlı olarak inşaat sektörü, küresel olarak enerji ile ilgili CO2 emisyonlarının yaklaşık olarak ~%38‘inden sorumludur.

İlginç bir şekilde COVID bunun üzerinde büyük bir azaltma – bilinçlenme etkisi oldu ve büyük bir hızla da etkisi devam ediyor. Binaların kullanım şekli, uzaktan çalışma sayesinde önemli ölçüde değişti. Tedarik zinciri kısıtlamaları birçok faaliyeti kesintiye uğrattı.

Küresel ekonomi pandemiden toparlanmaya devam ettikçe ve gelişmekte olan ülkeler daha fazla taban alanı talep ettikçe, sektör paydaşları için daha düşük karbon etkisi sürdürmek istiyorsa, dayanıklılık oluştururken azaltma ve adaptasyon izlemesi gerekecektir.

Sürdürülebilirlik Stratejileri’nin Sanayi, Ticaret ve Bankacılık sektörüne beklenen etkileri!

CO2 emisyon sertifikasyon süreci gelişmiş ülkelerde bir çok sektörde peyderpey zorunlu hale getirilmesi beklenmektedir. CO2 emisyon sertifikasyonu yeterli seviyede olmayan tüm ürün, servis, cihaz, araç ve eşyanın kullanımı satışı ve ticaretinin kısıtlanması beklenmektedir.

Finansal anlamda da bankacılık sektörü orta ve uzun vadeli yatırım kredilerinde Sürdürülebilirlik Projeleri’ne özel kredi paketleri sunmaya başladılar. Sertifikasyon süreçleri uygulamaya geçtikçe sadece sertifikasyon sahibi olan firmalar, servisler, ürünler, cihazlar ve araçların kredilendirilmesi aşamasına Bankacılık sektörü hızlı bir şekilde geçmesi beklenmektedir.

Sonuç olarak ucuz ve uzun vadeli finansmana ulaşmanın – ticari faaliyetlerinize devam edebilmenin birinci koşulu Sera Gazı Emisyonlarınızı düşürmek üzere yatırımlar planlamanızdadır. Aksi takdirde ürün ve faaliyetlerinizin serbest dolaşımı tamamen engellenmesi ve piyasadan tamamen silinme riski ile karşılaşabilirsiniz.

Blue Ocean stratejileri içerisinde artık ilk ve en önemli hedef strateji: CO2 Emisyonlarınızı ciddi seviyelerde düşürmek üzere acil eylem planları oluşturmak, hızlı ve kararlı bir şekilde uygulamaktan geçmektedir. 

Nasıl mı? İlk Olarak İnşaat Sektörü için aşağıda sizler için özet sunmak istiyorum.

Temel Bilgiler, sektörlere göre küresel CO2 emisyon salınımı:

İlk olarak, yeşil ile gösterilen, özellikle konut ve ticari bina inşaatı ve operasyonları olmak üzere, yapılı çevrenin genel emisyonlarına bir göz atın.

 

Gelecek için çerçeve çalışma omurgası:Sektörel anlamda emisyonlarını azaltmak için neler yapabilir?

Dünya Ekonomik Forumu, sektördeki sürdürülebilirlik riskleri ve fırsatları hakkında nasıl düşünüleceğine dair bir çerçeve (Değer Oluşturma Çerçevesi) geliştirmiştir. Ayrıca 9 maddelik bir operasyonel kontrol listesi yayınladılar.

Net sıfır karbonlu binalar için eylem planı

Dünya Ekonomik Forumu ayrıca, Net-Sıfır Karbonlu Binalar için bir Eylem Planında on yeşil bina yol gösterici ilkesini yayınlamak için JLL ile işbirliği yaptı.

( JLL: 75.000 üzerinde çalışanı bulunan, gayrimenkul ve yatırım yönetimi konusunda uzmanlaşmış lider bir profesyonel hizmetler firması. JLL, sürdürülebilir gayrimenkul çözümleri yaratmak için en ileri teknolojiyi kullanarak daha iyi bir dünya için gayrimenkulün geleceğini şekillendiriyor. https://www.linkedin.com/company/jll/about/ )

İlkeleri ve uygulama stratejilerini özetlemektedir. İlk iş CO2 emisyon Ölçümleme ve ardından sertifikasyon süreci ile başlar.

Yeşil Bina Kurulumu Temel Prensipleri

Sonuç olarak

Mutlak sera gazı emisyonlarına önemli bir katkıda bulunan ve özellikle gelişmekte olan ekonomilerde taban alanı büyümesi zemini olan yapılı çevre, verimliliği en üst düzeye çıkarmalı ve karbon etkilerini en aza indirmelidir.

Yalın inşaat tasarımı, düşük karbonlu malzemeler, mevcut bina yenilemelerinin optimize edilmesi ve döngüsel bir yaşam döngüsü yaklaşımı, iş açısından mantıklıdır.

Bina zarfları, HVAC sistemleri, cihazlar ve havalandırma için yüksek performans standartları gerektiren bina kodları, tüm paydaşlara fayda sağlayacak şekilde esnekliği destekleyebilir.

Ne de olsa bugün yapılan inşaat, iklimin yapılı çevre üzerindeki etkilerinin çok farklı olacağı gelecekte onlarca yıl sürecek.

İnşaat sektörüne ilişkin kısa bir özet sunduk.

Sorumluluk Reddi:

Sürdürülebilirlik Ekosistemi’ne ilişkin Volkan Korkmazer tarafından yayınlanan kişisel bir bilgilendirme bültenidir. İfade edilen görüşler kendisine aittir. İlahi nimetlere şükretmek, yaşam alanımızı korumak ve güzelleştirmek adına her türlü düzeltme, öneri ve görüşlerinize saygı çerçevesinde her zaman açığız…

www.korkmazer.co

[email protected]

Kaynaklar ve daha fazla öğrenmek için

https://www.weforum.org/agenda/2022/05/rethinking-buildings-is-a-climate-imperative-here-s-what-to-focus-on/

https://www.weforum.org/reports/accelerating-the-decarbonization-of-buildings-the-net-zero-carbon-cities-building-value-framework

https://www.weforum.org/reports/green-building-principles-the-action-plan-for-net-zero-carbon-buildings/

https://www.unep.org/resources/report/2021-global-status-report-buildings-and-construction

Bu gönderiyi paylaş

Araç çubuğuna atla