Anasayfa » Hisse senetleri için olumsuz senaryo nedir? (Tristan Abet)

Bu gönderiyi paylaş

Borsa / Raporlar

Hisse senetleri için olumsuz senaryo nedir? (Tristan Abet)

OECD ülkelerinde işsizlik oranı uzun yılların en düşük seviyesindeyken, ekonomik döngüye ilişkin kaygılar çok yüksek. Ukrayna’daki çatışmadan kaynaklanan güven şoku, Çin’deki yavaşlama ve enflasyon birçok yatırımcının endişesini artırıyor.

Ekonomik büyüme yavaşlıyor, bu tartışılmaz bir gerçek. Ama sonra? Bu hisse senetleri için ne kadar kötü bir haber?

Mevcut durumda, büyümedeki yavaşlamanın öncekilerle hiçbir ilgisi olmadığı anlaşılmalıdır. Nominal büyümede (reel büyüme + enflasyon) keskin bir hızlanma vardır. Ancak reel olarak yavaşlama mevcuttur. Dolayısıyla, “büyümedeki yavaşlama” terimi yanıltıcıdır, çünkü yalnızca reel büyüme azalır, ancak nominal büyüme çok hızlı olmaktadır.

Aşağıdaki grafikte mavi reel büyümeyi, turuncu ise enflasyonu göstermektedir. Grafikten de görülebileceği üzere, enflasyonu içeren nominal büyümede hızlı bir artış yaşanmaktadır.

Grafik 1: Nominal Büyüme ve Reel Büyüme

Kaynak: Bloomberg, Marigny Capital

Bu durum, makroekonomik açıdan istenen bir durum değildir ve ek bir risk primini hak eder. Ancak mikroekonomik açıdan oldukça elverişli bir durumdur. Nominal büyümenin yüksek olması ve yukarı revize edilmesi, kurumsal karlılık için uygun bir ortam yaratmaktadır.

Aşağıdaki grafikte solda SP500 için sağda Eurostoxx 50 için büyüme tahminleri mevcuttur. Grafikten de görülebileceği üzere, 2022 ve 2023 yılları için şirket karlılıklarındaki tahminler giderek yükselmektedir.

Grafik 2: SP500 ve Eurostoxx için kar tahminleri

Kaynak: Bloomberg, Marigny Capital

Bu nedenle mesaj basittir. Makro analiz, hisselerin değerlemesi (P/E) için olumsuz bir mesaj gönderirken, şirketlerin karlılığı (E) için oldukça olumlu bir mesaj gönderir. Hisse senedi endekslerinin iyi performansı bu açıdan okunmalıdır.

Hisse senetleri için nihai risk, küresel bir deflasyonist ekonomik durgunluktan gelecek olan karlarda bir durgunluktur. Henüz böyle bir senaryodan çok uzağız.

 

Allnews

*Tristan Abet, 2021’in başından beri Marigny Capital’de çapraz varlıklar stratejisinin başkanıdır.

 

Bu gönderiyi paylaş

Araç çubuğuna atla