Anasayfa » RAPOR: İş dünyası yeniden şekilleniyor

Bu gönderiyi paylaş

Ekonomi / Raporlar / Sektör Analizi / Şirketler

RAPOR: İş dünyası yeniden şekilleniyor

Girişimci şirketlere inovasyon kültürünü transfer ederek kurum içi girişimcilik programlarının hayata geçmesini sağlayan GOOINN, Türkiye’de ve dünyada “İş dünyasında” işveren, yönetici ve çalışanları gelecekte nelerin beklediğine ilişkin bir araştırma raporu yayınladı.

Rapora göre hem çalışan hem de işveren nezdinde değişen çok şey var ve her iki tarafın da yeni beceriler edinmesi gerekiyor.

Yeni Normal

Raporda; ticari ilişkilerin askıya alınmasından, ülkelerin sınır kapılarını kapamasına kadar pek çok konuya değinildi. “Ofiste çalışma” kalıbının yıkılarak uzaktan çalışma sisteminin uygulanabilirliğinin ortaya çıktığına vurgu yapan raporda ayrıca çalışanların “yeni normal” adı verilen çalışma şekline hızlı uyum sağladığını da ortaya koydu.

Pandeminin en belirgin etkisinin uzaktan çalışan bireylerin sayısındaki çarpıcı artış olduğuna dikkat çekilen raporda, çoğu kurumsal firmanın uzaktan çalışma modeline dönerek maliyetlerin de ciddi bir şekilde azalttığına ve teknik olarak uzaktan yapılamaz denilen işlerin yapılabileceğinin ortaya çıkmasına da vurgu yapılıyor.

OECD’nin 2021 yılında yaptığı araştırmada ise pandemi öncesindeki uzaktan erişim sunan kamu istihdam hizmetleri ülkeler genelinde yüzde 50 iken pandemi sonrasında bu oran yüzde 80’e çıktığı ortaya konuyor.

Nasıl bir gelecek bizi bekliyor?

Gelecekte hibrit çalışma modellerinin ön plana çıkması ve bu çalışma modelinin birçok çalışan tarafından daha fazla benimsenmesi de kaçınılmaz olarak görülüyor.

Otomasyon ve araştırma, geliştirme ile yeni teknolojileri destekleyen alanlarda işlerin büyüyeceğine dikkat çekilen raporda, yeni istihdam biçimlerinin ortaya çıkmasıyla buna uyum sağlayacak, eşitsizliği azaltacak, yeni durum ve ihtiyaçlara cevap verecek evrensel bir koruma ve sosyal koruma sistemlerinin oluşturulması ve düzenlenmesi gerekeceğine de değinildi.

Bu gelecekte liderlik pozisyonun da değişeceği belirtilirken liderlerde aranılacak vasıflar da şunlar olacak; uyarlanabilir sistemleri destekleyen liderler, esnek yapıya sahip olan liderler, ilham veren liderler, ruh sağlığına ve refaha önem veren liderler, dijital araçlardan yararlanan liderler ve kaliteye odaklanan liderler.

Raporda ayrıca yöneticilerin geleceğin iş dünyasında dikkat etmesi ve sahip olması gereken önemli özellikler de şu şekilde sıralanmış durumda: Eleştirel düşünme, problem çözme, aktif öğrenme, öz kontrol, dayanıklılık, stres toleransı, esneklik, olumlu düşünme, empati ve harekete geçme motivasyonu ve disiplini.

Z kuşağı ne istiyor?


Z kuşağı için maddiyatın her şey olmadığına işaret edilen raporda bu kuşak için yaptıkları işin bir anlam ifade etmesi onlar için birincil sırada yer alıyor. Bu kuşak sonsuza kadar aynı işte kalmayı planlamazken bunun nedenleri arasında işverenleri ile değerlerinde çatışma hissetmesi, kötü iş-yaşam dengesinin bulunması, mesleki gelişim fırsatlarının bulunmaması ve düzenli olarak fazla mesai yapılması görülüyor.

“Bütün dinamikler sarsıldı”

GOOINN’in Kurucusu Yavuz Çingitaş Covid-19 pandemisinin birçok alanda olduğu gibi iş yaşamında birçok dinamiği sarstığına da dikkat çekerek “Özellikle bazı kesimler arasında eşitsizliklere yol açıldı. Yüksek becerilere ve yüksek gelire sahip olanlar ile olmayanlar; erkekler ile kadınlar; iyi işi olanlar ile güvencesiz işi olanlar veya olmayanlar arasında sosyal ve ekonomik ayrımlar derinleşti.

“İş dünyası değişiyor. Dijitalleşme, küreselleşme, nüfusun yaşlanması ve düşük karbonlu bir ekonomiye geçiş, mevcut işleri ve bunun için gerekli olan becerileri etkilemekte. Değişen bu dünyada başarılı olmak için artık çalışanların, firmaların ve ülkelerin yeni görevler ve doğru beceriler elde etmeleri gerekiyor. Bu nedenle OECD bireyleri ve kurumları geleceğin işlerine hazırlamak için çeşitli araçlar geliştirerek analiz ve uygulama desteği sağlıyor.”

“Geriye dönüş yok!” 

Akbank Akademi Müdürü Selda Özçalık pandemi ile birlikte zorunlu olarak ve aniden başlanan mekan bağımsız çalışma modeline geçtiklerini ve oldukça başarılı olduklarını belirterek şunları söyledi:

“Artık geriye dönüş yok. İşin doğasına uygun şekilde uzaktan, ofisten ya da hibrit modellerle devam edeceğiz. Çalışma hayatındaki tüm paydaşlar için sadece bugünün ihtiyaçlarını karşılamak yeterli olmayacak. Değişime direnç göstermek yerine sürekli yenilenmek, yeniyi aramak, stratejik ve uzun dönemli düşünebilmek ama esnek olmak, yeniden öğrenmek ve yeniye adaptasyon yeteneğini geliştirmek önem kazanacak. Liderliğin öneminin daha da artıracağını ve konuştuğumuz kapsamda rolünün daha çok kolaylaştırıcılık olacağına da inanıyorum.”

“Yaratıcı kişilerin dönemi başlıyor.”

Yeni kuşakların çalışma ortamına dahil olmasıyla çalışma hayatının değişeceğini beklediklerini kaydeden ConectoHub Kurucu Ortağı Banu Akgül “Uzun vadede olacak şey pandemi ile birlikte hızlandı. Şu anda uzaktan çalışma modelleriyle dünyanın herhangi bir yerinden çalışabiliyoruz. Bir araştırmaya göre çalışanların yüzde 48’inin artık uzaktan-hybrid çalışma modellerini tercih ettiğini gösteriyor. Uzaktan halledemeyiz düşüncesi kırıldı ve işlerin uzaktan da yürüyebileceği anlaşıldı. Uzaktan çalışma modelleri ile çalışanlar ve işverenler arasında rekabet arttı. Şimdi gelişen, değişime ayak uyduran, yaratıcı kişilerin dönemi başlıyor” şeklinde konuştu.

Türkiye’yi neler bekliyor?

Türkiye genç nüfusuyla büyük potansiyel vaat eden iş gücüne sahip olduğunu söyleyen GOOINN’in Kurucusu Yavuz Çingitaş raporda yer alan Türkiye iş hayatı ile ilgili olarak da şunları söylüyor;

Türkiye’de çalışan kesimin yetkinliklerini geliştirmesi gerekecek. Yetenek dönüşümünün oluşması ve sürdürülebilirliği sağlamak adına bireylerin, şirketlerin, birliklerin, kamu kurum ve kuruluşların işbirliği içerisinde çalışması son derece önemli.

Ülkemizde özellikle 2030 yılına kadar 3,1 milyon iş artışı potansiyeli öngörülüyor. Bu artışın daha çok perakende satış ve servis, sağlık ve bakım hizmetleri, yeme-içme ve konaklama gibi hizmet sektörlerinde görülmesi bekleniyor. Türkiye’de mesleklerin sadece yüzde 2’sinin tamamen otomasyonu mümkün. Fakat mevcut teknolojilerle mesleklerin yüzde 60’ında yapılan işin üçte birinden fazlası otomatize edilebilir durumda.”

 

Söz konusu yazı Marketing Türkiye sitesinden alınmıştır. Yazının orjinal haline buradan ulaşabilirsiniz.

Bu gönderiyi paylaş

Araç çubuğuna atla