Anasayfa » Teknoparklar için Yeni Yol Haritası

Bu gönderiyi paylaş

Genel

Teknoparklar için Yeni Yol Haritası

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan “Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”, 10 Şubat tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı.

Yönetmeliğin tanımlar kısmında bazı değişiklikler yapılırken, yönetmeliğe kuluçka girişimcisi, AR-GE binası, atölye, stajyer kavramları eklendi. Buna göre, ön kuluçka programına tabi tutabileceği girişimciye en fazla 18 ay olmak üzere kuluçka merkezinde yer tahsisi yapabilecek.

18 AYLIK YER TAHSİSİ

Yönetici şirket; iş fikri ya da hayata geçirmek istediği bir projesi olan ve henüz gelir ve kurumlar vergisine tabi bir işletme kurmamış girişimciyi ön kuluçka programına tabi tutabilecek ve bunun için girişimciye en fazla 18 ay olmak üzere kuluçka merkezinde yer tahsisi yapabilecek.

DESTEK ÖDEMELERİ

Yönetici şirketin yürüttüğü kuluçka programları, teknoloji transfer ofisi hizmetleri ve teknoloji iş birliği faaliyetleri ile atölyelerde kullanılacak makine, ekipman ve yazılımlara yönelik yaptıkları harcamalara ilişkin Bakanlıkça yapılacak destek ödemelerinde; döviz cinsinden yapılan harcamaların Türk Lirası karşılığı, fatura tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacak.

KULUÇKA TANIMI YAPILDI

Yönetmelik ile “kuluçka girişimcisi, kuluçka merkezi ve kuluçka programı” maddesinde değişiklik yapıldı. Kuluçka firmaları; teknoloji geliştirme bölgesi yönetici şirketleri tarafından yürütülen girişimcilik programlarına katılarak şirketleşen veya AR-GE, teknolojik yenilik, yazılım ve tasarım faaliyetlerinde bulunan, en fazla üç yıllık, proje sahibi işletmeler olarak, kuluçka merkezlerinde yer alan girişimciler olarak tanımlandı.

Değişikliğe göre, bölge alanları dışında açılan kuluçka merkezlerinde yer alacak kuluçka girişimcisinin personel sayısının 10 kişiden az ve son üç yıl içerisinde kurulmuş teknoloji tabanlı işletme olması şartı aranacak.

Yönetici şirket; kuluçka firmalarına kuluçka merkezinde, en fazla 36 ay olmak üzere proje süresine göre Yönetmelik hükümleri kapsamında yer tahsisi yapacak.

EKİPMAN İÇİN BÜTÇE TALEBİ

“Bakanlık bütçe ödeneğinin tespiti ve destek talebi” maddesinde yapılan düzenlemeye göre, destek talebinde bulunacak yönetici şirket talebini, her yatırım yılı için, Bölge Yatırım Harcamalarının Yıllara Göre Dağılımı Tablosundaki ödenek kapsamına giren kısımları doldurarak, destek talebinde bulunduğu altyapı, idare binası, AR-GE binası, atölye ve kuluçka merkezi inşası, atölyelerde kullanılacak makine, ekipman ve yazılım ile kuluçka programları, teknoloji transfer ofisi hizmetleri ve teknoloji iş birliği programlarına ilişkin Bakanlıkça belirlenen formata uygun olarak ihtiyaç analiz raporunu da ödenek talep tablosuna ekleyerek Genel Müdürlüğe iletecek.

Destek talebi yıllık olarak bir sonraki yatırım yılından itibaren üç yıl için, içinde bulunulan yılın en geç nisan ayı sonuna kadar yapılacak. Bölgeler, yılı içerisinde daha sonra da destek talebinde bulunabilecek.

Sanayi Gazetesi

Bu gönderiyi paylaş

Yorum Yaz

Araç çubuğuna atla