Anasayfa » Arşiv İbrahim Çiçek

Yazar: İbrahim Çiçek

PARAYI KİM YARATIR? TÜRK BANKACILIK SİSTEMİNDE PARA NASIL YARATILIR? Bölüm Özeti

Bu hafta, Türk Bankacılık Sistemi’nde paranın nasıl yaratıldığını anlatacağım. Bankalar kredi verirken mevduat yaratır. Gelin, size bunu Türk Bankacılık Sistemi’nde göstereyim. ABC Bankası’nın verdiği 10.000 TL’lik tüketici ihtiyaç kredisinin, müşterinin hesabına aktarılma kaydını inceleyelim. Kredinin müşteri hesabına aktarılma kaydı (ABC Bankası) (TL) Kaynak: Cemal İbiş (Özgür Çatıkkaş ve Neşe Ç...

PARAYI KİM YARATIR? POST-KEYNESYEN İKTİSAT’IN PARANIN NASIL YARATILDIĞINA İLİŞKİN GÖRÜŞÜ Bölüm Özeti

Geçen bölümde neo-klasik iktisadın eleştirisini özetlemiştim. Bu bölümde ise post-keynesyen iktisadın, paranın nasıl yaratıldığına ilişkin görüşünü özetlemeye çalışacağım. Öncelikle çok detaya inmeden post-keynesyen iktisadın paraya nasıl baktığından başlayalım. Post-keynesyen iktisat, paranın içsel olduğunu savunur. Paranın içselliği ve dışsallığı nedir? Paranın içselliğini savunanlar bunu şöyle ...

PARAYI KİM YARATIR? NEOKLASİK İKTİSADIN ELEŞTİRİSİ Bölüm Özeti

Geçen bölümde neoklasik iktisadın tezini özetlemiştim. Bu bölümde ise neoklasik iktisadın eleştirisini özetleyeceğim. Neoklasik iktisadın tezine ilk eleştiri, “Krediler mevduattan verilir.” kısmından geliyor. Neoklasik iktisada göre zorunlu karşılık oranının %20 olduğu bir sistemde, 1000 TL’lik paranın 5 katı kadar mevduat yaratması için, geçen bölümde anlattığım zincirin tam 66 kere devam etmesi ...

PARAYI KİM YARATIR? Neo-Klasik İktisat’ın Tezi Bölüm Özeti

Bir önceki bölümde paranın tarihsel süreçteki yerinin özetini yapmıştım. Bu bölümde neoklasik iktisadın paranın nasıl yaratıldığına ilişkin görüşlerini özetlemeye çalışacağım. Neoklasik iktisadın paraya ilişkin görüşleri kısmi rezerv bankacılığına ve para çoğaltanına dayanır. Kısmi rezerv bankacılığını ilk olarak Samuelson’un 1948 yılında yazdığı “Ekonomi” kitabında görürüz. (Bu arada Samuelson, b...

PARAYI KİM YARATIR? Tarihsel Süreçte Para Bölüm Özeti

Eskiden para, kağıt şeklinde değil iken metal paralar kullanılıyordu ve bu paralar içinde belli bir miktar altın içeriyordu. Parayı kimin yarattığına geçmeden önce paranın nasıl banknot haline dönüştüğünü açıklayayım. İlk Osmanlı altın parasına “sultani” denilmiştir. O zamanlarda paranın değerini belirleyen şey içerdiği altın miktarıydı. Sultani 2 gr altın içeriyordu.  O dönemde Venediklilerin alt...

Araç çubuğuna atla