Anasayfa » Yeşil Ekonomi !!!

Bu gönderiyi paylaş

Genel

Yeşil Ekonomi !!!

YEŞİL EKONOMİ !

Günümüzde insanlar geçimlerini sağlamak amacıyla çevrelerindeki doğal kaynakları yoğun bir biçimde tahrip etmekte ve bunun sonucu olarak da ekolojik dengelerin bozulmalarına yol açmaktadır. İşte tam da bu konuda Yeşil Ekonominin önemi söz konusu olup sosyal, çevresel ve ekonomik kalkınmanın sürdürülebilirliğinin sağlanmasında önemli araç olmaktadır.

Peki Yeşil Ekonomi nedir ?

Yeşil Ekonomi; 2008 krizinden sonra başta Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP), Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) ve G20 gibi büyük uluslararası kuruluşların toplantılarında “yeşil ekonomi” kavramı ortaya çıkmaktadır. Yeşil ekonomi, çevresel riskleri ve ekolojik kıtlıkları azaltmayı hedefleyen ve doğal yaşama zarar vermeden sürdürülebilir kalkınmayı hedefleyen bir ekonomidir.

Ne demek istiyorum gelin bunu biraz açalım ;

Son zamanlarda sosyo-ekonomik sorunların yanında küresel iklim değişiklikleri/iklim göçleri, yenilenemez enerji kaynaklarının bilinçsiz kullanımı küresel gündem maddeleri arasında yer almaktadır. Yeşil Ekonomi kavramı Uluslararası Ticaret Odası (ICC) ‘nın tanımına göre “Ekonomik büyüme ve çevresel sorumluluğun, sosyal kalkınmadaki ilerlemeyi desteklerken, karşılıklı olarak pekiştirici bir şekilde birlikte çalıştığı bir ekonomi” olarak tanımlanmaktadır.

Kısaca Ne yapılmalı ?

Dünya’da artan nüfus ,gelişen sanayi, iklim değişiklikleri, ormansızlaşma, yükselen küresel sıcaklıklar, bazı hayvan nesillerin tükenmesi, hava kirliliği ,yükselen deniz seviyesi ve hep daha fazlası olan isteklerimiz nedeniyle insan faaliyetlerinin geri dönülemez bir şekilde doğal düzeni bozduğuna işaret etmektedir.

Özellikle çevresel değişkenlerde sağlanacak olumlu gelişmeler yeşil ekonomi performansını daha da artıracaktır. Bu bağlamda, ekonomiye de katkı sağlayacak yeşil teknolojilerin geliştirilmesi, yeşil işlerin yaratılması, doğal kaynakların ve enerjinin etkin kullanılması, tarım arazilerin verimliliğinin artırılması, hem ekonomik hem de çevresel performansı artırabilir. Bu kapsamda, rüzgâr ve güneş enerjisi yatırımlarına yönelik teşviklerin geliştirilmesi ve doğalgaz arama çalışmalarına hız verilmesi, Türkiye’nin enerji bağımlılığını azaltarak, cari dengeye ve ekonomik büyümeye katkı sağlayacağı gibi, çevrenin kirlenmesini önleyerek çevresel performansa olumlu katkısı olacaktır. Ancak bu yatırımların yapılmasında kuruluş yerlerinin doğru tespit edilmesi ve çevreye en az zarar verecek yöntemlerin tercih edilmesi de önem arz etmektedir. Ayrıca pek çok ülkede yaygın olarak uygulanan geri dönüşüm uygulamalarının geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması da oldukça önemlidir.

Yaşanabilir bir dünya için son derece önemli olan yeşil ekonominin daha derinlemesine araştırılması gerekmektedir.

 

Bu gönderiyi paylaş

Yorum Yaz

Araç çubuğuna atla