Anasayfa » ROIC değeri yüksek şirketler

Bu gönderiyi paylaş

Borsa / Piyasa

ROIC değeri yüksek şirketler

ROIC nedir?

Yatırılan sermayenin getirisi anlamına gelen ROIC (Return On Invested Capital), bir şirketin yatırılan sermayesinin yüzdesel getirisini vererek karlılık ve performansını ölçmeye yarayan bir rasyodur.

ROIC = NOPAT (Net Operating Profit After Tax) / Yatırılan Sermaye (Invested Capital)

Bu formüldeki NOPAT VE Yatırılan sermaye şu şekilde hesaplanmaktadır:

NOPAT = Brüt Kar – Operasyonel Giderler – Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri

Yatırılan Sermaye = Net İşletme Sermayesi – Nakit ve Nakit Benzerleri + Maddi Duran Varlıklar

ROIC Nasıl Yorumlanmalıdır?
  • ROIC, şirkete yatırılan her birim TL sermaye için şirketin üretebileceği karı yüzde şeklinde ölçer. Yatırım verimliliği göstergesidir.
  • ROIC %10 ise, bu bize şirketin yatırdığı her 100 TL sermaye ile 10 TL net kazanç elde edildiğini ifade eder.
  • Uzun vadeli yatırım yapan değer yatırımcılarının önem verdiği bir göstergedir.

ROIC’in yüksek olması şirketin varlıklarını verimli kullandığını gösterir. Geçmiş dönemlerle karşılaştırma yapılarak işletmenin operasyonel performansının gelişimi, değişimi gözlemlenebilir.

ROIC aynı zamanda bir şirketin büyüme durumuyla ilgilidir. Daha yüksek ROIC’e sahip yani operasyonlarını daha verimli şekilde gerçekleştiren şirketler, sahip oldukları her birim yatırılan sermaye başına daha yüksek gelir elde edecekler ve bu gelirleri sonrasında yeni yatırımlar yapmakta kullanabileceklerdir.

Öte yandan ROIC işletmenin bulunduğu sektördeki diğer şirketlerle kıyaslama yaparken kullanılabilir. ROIC’i daha yüksek olan şirkette yatırılan sermaye başına daha yüksek operasyonel kar elde edilmektedir. Bu da o şirketin rekabet gücünün daha fazla olduğu anlamına gelebilir.

ROIC değeri yüksek şirketler aşağıdaki grafikte gösterilmiştir:

roic, borsa, finans

Kaynak: Zeynep Aktaş

 

 

Bu gönderiyi paylaş

Araç çubuğuna atla