Anasayfa » Sorular

Arşivler: Sorular

Türkiye’de kalkınmanın planlı bir şekilde yapılarak ülkenin

Türkiye’de kalkınmanın planlı bir şekilde yapılarak ülkenin kıt kaynakların en verimli şekilde kullanılmasını organize etmek amacıyla kurulan Devlet Planlama Teşkilatı hangi parti hükümeti tarafından kurulup hangi parti hükümeti tarafından kapatılmıştır?

İktisatta Engel Kanunu diye bilinen tez şunu öne sürer

İktisatta Engel Kanunu diye bilinen tez şunu öne sürer

“Hatır Senedi” gerçek alışverişle ilgisi olmayan

“Hatır Senedi” gerçek alışverişle ilgisi olmayan, alacaklı olarak gösterilen bir kişi adına düzenlenen, ona kredi sağlamak için türetilen bir senet ya da kısa vadeli bonodur. Doğru mu yanlış mı?

Ekonomide “Kaldıraç Katsayısı” bir firmanın şiddetli ekonomik krizlere karşı dayanma gücünü ölçen orana denir. Doğru mu yanlış mı?

Ekonomide “Kaldıraç Katsayısı” bir firmanın şiddetli ekonomik krizlere karşı dayanma gücünü ölçen orana denir. Doğru mu yanlış mı?

“Örümcek Ağı Teoremi” bir ekonomide dengeye gelme koşullarının fazla kompleks/karmaşık olması nedeniyle denge sürecinin imkansız hale gelmesini anlatır.

“Örümcek Ağı Teoremi” bir ekonomide dengeye gelme koşullarının fazla kompleks/karmaşık olması nedeniyle denge sürecinin imkansız hale gelmesini anlatır. Doğru mu yanlış mı?

İktisadi Devlet Teşekkülü (İDT) ve Kamu İktisadi Teşebbüsü (KİT), devletçiliğin iki dönemi olan 1930’lar ve 1960’larda

İktisadi Devlet Teşekkülü (İDT) ve Kamu İktisadi Teşebbüsü (KİT), devletçiliğin iki dönemi olan 1930’lar ve 1960’larda, ekonomide faaliyet gösteren aynı tür devlet kurumları için kullanılan biri eski, biri daha yeni iki terimdir. Doğru mu yanlış mı?

Avrupa’da çalışan işçilerimizin oradaki bankalarda düşük faizle tuttukları paralarını Türkiye’ye getirmeleri teşvik amacıyla açılan ve bir dönem Türkiye’nin en önemli döviz kaynaklarından biri olan Dövize Çevrilebilir Mevduat (DÇM) uygulaması hangi tarihler arasında işlev görmüştür?

Avrupa’da çalışan işçilerimizin oradaki bankalarda düşük faizle tuttukları paralarını Türkiye’ye getirmeleri teşvik amacıyla açılan ve bir dönem Türkiye’nin en önemli döviz kaynaklarından biri olan Dövize Çevrilebilir Mevduat (DÇM) uygulaması hangi tarihler arasında işlev görmüştür?

Ülkemizde zaman zaman (kısmen yanlış olarak) Zorunlu Karşılıklar anlamında da kullanılan Munzam Karşılıklar terimindeki “Munzam” “tanzim edilmiş, düzenlenmiş” anlamına gelmektedir. Doğru mu, yanlış mı?

Ülkemizde zaman zaman (kısmen yanlış olarak) Zorunlu Karşılıklar anlamında da kullanılan Munzam Karşılıklar terimindeki “Munzam” “tanzim edilmiş, düzenlenmiş” anlamına gelmektedir. Doğru mu, yanlış mı?

Likidite Tuzağı kavramı ekonomi teorisinde hangi ekonomistin kavramlaştırmasıdır?

Likidite Tuzağı kavramı ekonomi teorisinde hangi ekonomistin kavramlaştırmasıdır?

Bugün merkez bankaları tarafından yaygın olarak kullanılan “Enflasyon Hedeflemesi” sistemi ilk kez hangi merkez bankası tarafından ve hangi yıl uygulanmaya başlandı?

Bugün merkez bankaları tarafından yaygın olarak kullanılan “Enflasyon Hedeflemesi” sistemi ilk kez hangi merkez bankası tarafından ve hangi yıl uygulanmaya başlandı?

Dünyada kurulan ilk merkez bankası olarak kabul edilen banka hangisidir?

Dünyada kurulan ilk merkez bankası olarak kabul edilen banka hangisidir?

Hangisi TCMB Bilançosunun Dış Varlıkları kısmının bir kalemi değildir?

Hangisi TCMB Bilançosunun Dış Varlıkları kısmının bir kalemi değildir?

Araç çubuğuna atla