Anasayfa » Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelik Taslağı: Riski yüksek kamu kurumlarına kolaylık

Bu gönderiyi paylaş

Ekonomi / Genel / Gündem / Politika

Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelik Taslağı: Riski yüksek kamu kurumlarına kolaylık

Dünya Gazetesi’nden Hüseyin Gökçe’nin haberine göre Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelikte değişiklik öngören taslağı görüşe açtı.
Taslak düzenleme ile riski yüksek kamu kurumları ve KİT’ler, kredi tahsisi öncesinde bağımsız denetimden geçmiş güncel finansal tablo istenecek şirketler arasından çıkarılıyor.

Riski yüksek kamu kurumlarına kolaylık

Yönetmeliğin 11-A maddesinde öngörülen değişiklikle, riski yüksek kamu kurumları kredi tahsisi öncesi finansal rapor istenecek kurumlar arasından çıkarılıyor.
Yönetmeliğin mevcut halinde toplam riski talep edilen kredi dahil, 100 milyon lira ve üzerinde olan kredi müşterilerinden(bankalar ve finansal kuruluşlar hariç) kredi tahsis aşamasında; bağımsız denetimden geçmiş güncel finansal tablolar istenmesi öngörülüyor.
Yeni düzenlemede ise finansal tablo istenmesinde 100 milyon liralık sınır kaldırılarak, bunun yerine “TBB Risk Merkezi’nde güncel bilgilere göre riski yükseklik” kriteri getiriliyor.
Ancak yönetmeliğin eski halinde, finansal tablolar sadece banka ve finansman kurumlarından istenmiyordu. Yeni halinde ise merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri ve bunlara bağlı kuruluşlar, Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve bunların müessese, bağlı ortaklık ve iştirakleri ile mahalli idareler, rapor istenmesi zorunlu kuruluşlar arasından çıkarılıyor.

KİT’lerin gayrinakdi kredileri sınırlama kapsamı dışına çıkıyor

Yönetmeliğin 16’ncı maddesinde yapılan değişiklikle, Bankacılık Kanununun 54’üncü maddesinde yer alan sınırlamaya tabi olmayan kurumların kapsamı da genişletiliyor. Buna göre Hazine geri ödeme garantisini haiz nakdi kredilerin teminine yönelik kamu iktisadi teşebbüslerine kullandırılan gayrinakdi krediler de kanundaki kredi sınırlamasına tabi olmayacak. Bankacılık Kanunu’nun 54’ncü maddesi, bankaların bir gerçek ya da tüzel kişiye veya bir risk grubuna kullandırılabileceği kredilerin toplamını, özkaynakların yüzde 25’i ile sınırlıyor.

Risk grubu tanımında da değişiklik

Yönetmeliğin Aynı risk grubuna dahil edilecek gerçek ve tüzel kişiler başlıklı 4’üncü maddesinde değişiklik öngörülüyor. Madde, bankaların kredi öncesinde, kredi alacak kişilerin risk grubunu belirlerken dikkat etmesi gereken hususları düzenliyor.
Maddenin birinci fıkrasının mevcut halinde, kişilerin dahil edileceği risk grubu belirlenirken, “birden fazla ortaklıkta genel müdür, yönetim kurulu üyesi veya yönetim kurulu başkanı olarak görev yapanlar” yönünden değerlendiriliyordu.
Yeni düzenlemede ise görev yapılan ortaklık ve şirket sayısına ilişkin sınırlama kaldırılıyor. Ancak bunun yerine, eşi ve çocuklarının da risk grubunun belirlenmesinde dikkate alınacağı hükme getiriliyor.
Yürürlükteki madde:
“Birden fazla ortaklıkta genel müdür, yönetim kurulu üyesi veya yönetim kurulu başkanı olarak görev yapanlar bakımından aynı risk grubuna dahil edilecek gerçek ve tüzel kişilerin bankalarca tespitinde”
Maddenin yeni hali
“(1) Kanunun 49 uncu maddesinin birinci fıkrası uygulamasında bir gerçek kişi ile eşi ve çocuklarının genel müdür veya yönetim kurulu üyesi olarak görev yaptıkları ortaklıkların ilgili gerçek kişinin risk grubuna dâhil edilip edilmeyeceğinin tespitinde ve Kanunun 49 uncu maddesinin ikinci fıkrası uygulamasında bankada yönetim kurulu üyesi, genel müdür, genel müdür yardımcısı veya başka unvanlarla istihdam edilseler dahi yetki ve görevleri itibarıyla bunlara denk veya daha üst konumlarda görev yapanlar ile bunların eş ve çocuklarının genel müdür veya yönetim kurulu üyesi olarak görev yaptıkları ortaklıkların bankanın risk grubuna dahil edilip edilmeyeceğinin tespitinde”.

Bu gönderiyi paylaş

Araç çubuğuna atla