*******

Ekonomi Testi

0000

Soru-1)

Bazı tarihçilere göre Osmanlı’nın modern anlamda ilk bütçesi olarak görülen kendi adıyla anılan “layiha”sı ile meşhur olan Vezir-i azam Tarhuncu Ahmet Paşa’nın bu lahiyadaki varidat ve sarfiyat cetvelinde 1033 (1653) yılı için tahmin ettiği bütçe geliri 500.712.502 akçe iken o yıl için tahmin ettiği bütçe açığı yaklaşık ne kadardı?

Soru-2)

Finans ve ekonomi teorisinde beklenen getiri ve veya beklenen fayda hesaplamalarına temel teşkil eden beklenen değer hesabına göre tavlada 2 zarı attığımızda ve bunu tekrar tekrar yaptığımızda attığımız zarların beklenen değeri kaçtır?

Soru-3)

Matematik, istatistik, astronomi ve fizik gibi birçok alanda önemli çalışmalar ve buluşlar yapan Pierre-Simon Laplace Napoleon tarafında içişleri bakanlığına getirilmiş ancak görevde sadece altı hafta kalabildi. Laplace bir anlamda “intikam”ını nasıl aldı?

Soru-4)

“İskonto Edilmiş Nakit Akımları Metodu…

Soru-5)

İç faiz oranı ile dış faiz oranı arasındaki fark iç faiz hesaplamasında borç verilen paranın faizinin vade sonunda tahsil edilmesi, dış faiz hesaplamasında faizin vade başında peşin olarak alınmasıdır.

Soru-6)

Bir yıllık bir yatırımın nominal faizi % 25, o yıl içindeki enflasyon oranı ise %15 ise yatırımın reel getirisi yaklaşık olarak yüzde kaçtır?

Soru-7)

Beyaz şövalye, işletme literatüründe, bir şirket, düşmanca bir ele geçirilme veya iflas tehdidiyle karşı karşıya kaldığında yardıma gelip firmayı satın alan yatırımcıya verilen addır.

Soru-8)

Rotatif yahut Devreden veya Dönen Kredi, bankanın müşterisi olup geçmişte iyi bir kredi siciline sahip olan firmanın ilk kez kredisini ödemekte gecikmesi halinde kredi geri dönmüş, ödenememiş olmasına rağmen takibe hem geçmemesi ve bir kereliğine krediyi yenilemesi durumunda o krediye verilen isimdir.

Soru-9)

Finansal Analizde kullanılan Du Pont Kontrol Sistemi nedir?

Soru-10)

Bir firmanın bilançosundaki “Hazır Değerler”, “Serbest Menkul Değerler ve Kısa Vadeli Alacakların toplanarak Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklara bölünmesiyle bulunan, firmanın kısa vadeli borçlarını ödeme yeteneğini ve işletme sermayesi yeterliğini ölçen oranın adı nedir?

Soru-11)

firmaların likidite durumlarını değerlendirmekte başvurulan oranlardan biri olan Cari Oran firmanın kısa vadeli borçlarını ödeme gücünü ölçmek ve net işletme sermayesinin yeterli olup olmadığını saptama amaçlı olduğundan özellikle firmaya kredi verenler tarafından yaygın olarak kullanılır.

Soru-12)

Finans piyasalarda risk yönetiminde kullanılan bir simülasyon tekniği olan Monte Carlo metodu 1940’lı yıllarda Los Alamos laboratuvarında nükleer silah geliştirme projesinde çalışan bilim adamları tarafından ortaya atılmıştır.

Soru-13)

Finans piyasalarında futures, opsiyon, swap vb gibi “türev ürünler”e türev sıfatının takılması, onların fiyatının, dayanak alındıkları varlıkların (hisse senedi, tahvil, döviz, vb) spot fiyatlarından, Black and Scholes formülü gibi özel formüllerle ve spot fiyat formüllerinin 1. ve 2. türevleri alınarak hesaplanmasıdır.

Soru-14)

Aşağıdakilerden hangisi opsiyon fiyatını belirleyen unsurlardan biri değildir?

Soru-15)

Avrupa tipi opsiyon ile Amerika tipi opsiyon arasındaki büyük fark Avrupa opsiyonlarında opsiyon sahibinin, sahip olduğu alma veya satma hakkını yalnızca vadesinde kullanabilmesidir.