Ekonomi Testi

0000

Soru-1)

Geleneksel İslam ticari hukukundaki “sukuk” ila bugünkü “İslami finans”ta bugün en yaygın araçlardan biri olan “sukuk” aynı temel aracın geleneksel ve modern şeklidir

Soru-2)

Osmanlı tarihinde Büyük Tağşiş diye bilinen ve büyük bir enflasyona sebep olan, sikkelerin içeriğindeki değerli maden (gümüş) miktarının çok hızlı bir şekilde azaltıldığı vaka hangi padişah devrinde vuku bulmuştu?

Soru-3)

Çekmek anlamına gelen Arapça kökenli “keşide” kelimesi hangi konuda kullanılmaz?

Soru-4)

İktisatta Engel Kanunu diye bilinen tez şunu öne sürer

Soru-5)

16. yy.’da Osmanlı’nın en büyük rakibi ve Avrupa’nın en güçlü devleti olan İspanya krallığı 1575 ekonomik olarak iflasını ilan etti ve borçlarını ödemeyi durdurdu. Bazıları tarafından tersi iddia edilse bile o sırada İspanya krallığına bağlı olan Hollanda’daki isyanın bu iflasla ilgisi yoktur.

Soru-6)

2018 yılında tarihin en yüksek fiyatla satılan otomobili bir…

Soru-7)

Türkiye’de ilk defa bir işçi sendikası olarak Gemi Adamları Sendikası üyelerine emekli maaşı bağlamıştır

Soru-8)

Aşağıdakilerden hangisi ekonomik ve siyasi yolsuzluk örneklerinden biri değildir?

Soru-9)

Aşağıdakilerden hangisi “Klasik iktisatçı”lardan (yani Klasik iktisat ekolüne mensup) biri değildir.

Soru-10)

İngilizce şantaj (blackmail) sözünden türetilmiş “greenmail”, bazı spekülatör ya da manipülatörlerin bir şirketin hisselerini, yönetimi tehdit ederek ona geri satmak amaçlı satın alma girişimlerini ifade eder

Soru-11)

Muhasebede, Mizan Bilançonun eski Arapça ismidir; zira Bilanço Latince terazi ve denge anlamına geldiği gibi Mizan da Arapça terazi, denge anlamına gelir.

Soru-12)

İslam yorumcularının çoğunluğunun kanaatine göre, Kur’an’da ribanın (faiz) her çeşidinin kesin olarak yasaklandığı sure hangisidir?

Soru-13)

Likidite Tuzağı kavramı ekonomi teorisinde hangi ekonomistin kavramlaştırmasıdır?

Soru-14)

Aşağıdaki asker isyanlarından hangisinin nedenleri arasında para değerinin düşürülmesi rol oynamamıştır?

Soru-15)

Uzun yıllar Yahudi bankerlerin kan emici tefeciler olarak yaftalanmasında önemli bir rol oynamış olan Yahudi karakteri Shylock, Shakespeare’in hangi eserinde yer alır?